TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH TECHNIKÓW

10 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie odbyło się po raz ósmy międzyszkolne spotkanie „TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH TECHNIKÓW PREZENTACJE 2014”. Celem spotkania był pokaz projektów zawodowych, przygotowanych przez uczniów klas trzecich, uczących się w technikach powiatu cieszyńskiego. Prezentacje służyły także poszerzeniu wiedzy i umiejętności technicznych oraz doskonaleniu sztuki autoprezentacji przyszłych absolwentów szkół technicznych.

W spotkaniu udział wzięli: zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie – pan Michał Rajwa, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – pani Anna Stefaniak-Bacza oraz koordynatorzy powiatowego projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie" panie Ewelina Czepczar-Figielska i Gabriela Piotrowska. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także goście specjalni: panie Ewa Mazur i Monika Żelazowska z firmy Eaton z Bielska-Białej, która współpracuje z Technikum w Skoczowie oraz przedstawiciele Średniej Szkoły Zawodowej z czeskiego Jabłonkowa, którzy pragną nawiązać współpracę partnerską z ZSTiO. Była to pani Anna Niedobova, kierownik szkolenia praktycznego i pan Radomir Roiczik, wicedyrektor jabłonkowskiej szkoły. W prezentacjach uczestniczył także emerytowany dyrektor dawnego ZSZ w Skoczowie, pan Tadeusz Szweda.
 

Na spotkanie „TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH TECHNIKÓW PREZENTACJE 2014” przyjechali do Skoczowa przedstawiciele wszystkich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą młodzież w zawodzie technik. Byli więc uczniowie z: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu, Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie, Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie, Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie.
 

Łącznie w PREZENTACJACH 2014 wzięły udział 23 zespoły i 50 przyszłych młodych techników, którzy reprezentowali 17 różnorodnych zawodów, jakie są kształcone w 8 szkołach technicznych  powiatu cieszyńskiego.
 

  Uczniowie ZSTIO w Skoczowie, kształcący się w zawodach: technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych oraz technik elektronik przedstawili gościom wykonane przez siebie prace wraz z opisem procesu, dokumentującego ich powstawanie. Wśród prac była prezentacja kampanii reklamowej produktu z zastosowaniem reklamowego spotu telewizyjnego, pokazowa symulacja przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacja wyremontowanego pięćdziesięcioletniego skutera OSA, pokaz działania widmowego zegara elektronicznego, a także samojezdnej platformy, pokonującej przeszkody i pokaz możliwości latającego quadocoptera.
 

Młodzi technicy budownictwa z ZSB w Cieszynie przedstawili dwie interesujące makiety: jedną podwodnego hotelu, a drugą – indyjskiej Świątyni Lotosu. Przyszli technicy urządzeń i systemów energii odnawialnej z cieszyńskiego ZST zaprezentowali ekologiczny układ solarny podążający za Słońcem, technicy mechatronicy omówili działanie mobilnego robota LEGO, a technik mechanik pokazał własnoręcznie zaprojektowany i skonstruowany rower tzw. Chopper.  Młodzi technicy informatycy z SZ im. W. Szybińskiego w Cieszynie przedstawili działanie centrali telefonicznej, opartej o system komputerowy. Uczniowie z ZSP w Ustroniu zadziwili zebranych pokazami modelarstwa w skali miro i makro oraz interesującym omówieniem tajników wyścigów Formuły 1. Uczennice, reprezentujące zawód technika obsługi turystycznej z ZSG-H w Wiśle, przedstawiły niezwykle pouczającą prezentację na temat zasad savoir-vivre’u.  Przyszli technicy rolnicy z ZSR w Międzyświeciu omówili problematykę hodowli owiec w Polsce oraz przedstawili projekt modernizacji ciągnika rolniczego Ursus C-360, technicy żywienia i usług gastronomicznych opisali swoje spotkanie z kuchnią włoską podczas praktyk zawodowych we włoskim Rimini, a technicy architektury krajobrazu przedstawili projekt wodnego placu zabaw i wzorcowo zagospodarowanego ogrodu. Tło dla wszystkich prezentacji stanowiły dwa pięknie nakryte stoły, które przygotowali uczniowie ZSE-G z Cieszyna. Jeden, o błękitnym wystroju, był elementem scenografii symulacyjnej cukierni „Siódme niebo”,  której pracę omówili technicy ekonomiści, a drugi stół prezentował okazjonalne nakrycie w stylu hiszpańskim i został przygotowany przez techników żywienia i gospodarstwa domowego. Stół ten służył również technikom kucharzom, którzy omawiali tajniki kuchni hiszpańskiej i dzielili się wrażeniami ze swoich hiszpańskich praktyk zawodowych. 
 

Wszystkie prezentowane prace były przygotowywane i przedstawiane na forum przez młodzież samodzielnie i w wyraźny sposób udowodniły, jaką ogromną wiedzę i szerokie możliwości daje uczniom szkoła typu zawodowego. Przyszli technicy opowiadali o swoich pracach z entuzjazmem  i  zaangażowaniem. Wyraźnie były widoczne ich zapał, pasja i wiara w to, że wybrany zawód i wykształcenie otworzą im w przyszłości drzwi rynku pracy.
 

Wszyscy uczestnicy na zakończenie PREZENTACJI 2014 otrzymali pamiątkowe upominki, dyplomy i podziękowania za trud włożony w przedstawiane projekty zawodowe. Sponsorem upominków było Starostwo Powiatowe w Cieszynie, a poczęstunek dla uczestników został ufundowany dzięki dotacji celowej, otrzymanej z Banku Spółdzielczego w Skoczowie.    
 

 Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani Ewa Wilczyńska, prezes Stowarzyszenia WRZOS, która osobiście pogratulowała młodzieży pomysłowości i zaangażowania w realizowane projekty, wyraziła również nadzieję, iż przyszłoroczne spotkanie będzie równie emocjonujące.
 

mgr Tatiana Urbańska - Gruca

źródło:
dodał: autor

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
kontakt z redakcją